پادکست انگلیسی تجاری

پادکست های Business English Pod مجموعه آموزش های بسیار مفید آموزش انگلیسی تجاری هستند که برای زبان آموزان سطح متوسط ​​و پیشرفته انگلیسی تجاری مناسب اند. پادکست های این مجموعه از انگلیسی برای کسب و کار و تجارت بر روی موقعیت های مورد نیاز در کسب و کارها مثلا انگلیسی در محل کار (جلسات، سخنرانی ها، تلفن، مذاکره، مسافرت، گفتگو و غیره) و دیگر عملکرد های زبان تجاری متمرکز است و همچنین پادکست های مفید و کاربردی اخبار تجاری را نیز ارائه می دهد.

پادکست های Business English Pod